Maardu Linnavarahooldus toimetab Muugal

Üks kaunimatest Maardu linnaosadest kasvas välja suvilate asumist, mis oli moodustatud veel eelmise sajandi 50-ndatel aastatel. Iseenesestmõista, et tollal ei osatud maatükkide eraldamisel ja sõidutee laiuse planeerimisel ette kujutada tänapäevase infrastruktuuri keerukust ja Muuga transpordi kasvu. Kuid aja möödudes saabus hetk, mil Tallinna ja Maardu elanikud hakkasid hindama selle rohelise piirkonna võlu ning vanade suvilate kruntidel algas uute eramute ehitamine, kuid kruntide suurus ja teede laius jäid endisteks, mis tekitab tänapäeval antud elamupiirkonna teenindamisel teatud raskusi.

Maardu Linnavarahooldus tegeleb Muuga teede lumekoristusega, haljasalade niitmisega ning tuleb sellega edukalt toime. Muuga bussipeatused, teede remont, laste mänguväljakud, tänavavalgustus kuuluvad samuti Maardu Linnavarahooldus OÜ hooldusalasse.

Seoses Muuga kergliiklusteede, laste mänguväljakute ehitamisega ja tänavalgustuse rajamisega suureneb iga-aastaselt meie ettevõtte töömaht. Võtame uued väljakutsed vastu. Kui varasemal ajal olid kõik jõud suunatud kõige tihedamalt asustatud Kallaveresse , siis nüüd kui meil on soetatud uus tehnika ning loodud eraldi Muuga hoolduse meeskond, ei pea Muuga elanikud teise elamu-piirkonna hooldustööde tõttu meie teenust pikalt ootama.

Igal aastal kasvab valgustatud tänavate arv ning 2017. aasta alguseks olid kõik Muuga tänavad valgustatud. Loodame, et ka need tänavad, mis on linnale üleantud sel aastal, saavad juba järgmisel aastal uue valgustuse.

Seoses kergliiklusteede ehitamisega paranes sademevee äravoolu süsteem, mille renoveerimine oli projektis ettenähtud. Käesoleval aastal on Maardu Linnavarahooldus OÜ osalusel teostatud teede remont kogupikkusega 5,553 kilomeetrit, üldpinnaga 21 990 m2, ehitatud Viljapuu pst. laste mänguväljak. Lisaks jooksvatele töökohustustele meie firma teenindas linna jaanipäeva ja 19. augustil toimunud Muuga laata. Vaatamata suurenevale töökoormusele on meie ette-võte võimeline hoidma kõrget teenindustaset ka hoogsalt arenevas Muuga elamu-piirkonnas.

Loodame, et Muuga elamupiirkond jääb ka edaspidi kiiresti arenevaks ja kaunimaks linnaosaks ning jätkuvalt pälvib uute elanike tähelepanu.

Andrei Knjazev
Maardu
Linnavarahooldus OÜ peainsener